tải võ lâm 2

Trang chủ / Hướng dẫn

TĂNG PHẨM CHẤT VŨ KHÍ

21-09-2023

Chia sẻ

Vạn vật trong Phong Thần đều có phẩm chất, với pháp lực của Nhị Lang Thần có thể giúp người chơi tăng phẩm chất Vũ khí Hoàng Kim, phát huy năng lực vốn có.

Giới thiệu:

Để tăng phẩm chất vũ Khí, anh hùng hãy đến Diêu Trì tìm gặp Nhị Lang Thần (203,201) để tìm hiểu về cách thức tăng phẩm chất cho vũ khí của mình.

Hình ảnh:

Nhị Lang Thần

  • Vị trí: Tọa độ (203,201) tại bản đồ Diêu Trì.
  • Chức năng: Tăng phẩm chất vũ khí.

Hình ảnh:

Trăn Phẩm Thạch

  • Thu thập: Có cơ hội nhận được khi tham gia sự kiện Rút Thưởng hoặc các sự kiện đặc biệt trong game.
  • Chức năng: Dùng để tăng phẩm chất vũ khí lên Ám Kim.

Bước 1: Đến Diêu Trì đối thoại với Nhị Lang Thần (203,201)

Bước 2: Chọn “Tăng phẩm chất Vũ khí” ở hộp thoại trò chuyện.

Bước 3: Chọn “Tăng phẩm chất”, anh hùng nên xem qua quy tắc thăng cấp trước khi bắt đầu.

 

*Lưu ý:

Khi sử dụng vũ khí nguồn luôn đặt ở ô trên cùng, vũ khí phôi được đặt ở 3 ô hàng dưới.

Bước 4: Đặt vũ khí nguồn và nguyên liệu và bấm nút “Tăng phẩm” để bắt đầu.

hình ảnh vũ khí nguồn

nguyên liệu: 

Hình ảnh vũ khí phôi:

Hình ảnh kết quả:

Bước 5:

Hình ảnh vũ khí nguồn:

Hình ảnh 2 vũ khí phôi hoàng kim:

Hình ảnh kết quả:

Bước 6:

Hình ảnh vũ khí nguồn:

Hình ảnh phôi: vũ khí hoàng kim thăng 9:

Hình ảnh kết quả:

Bước 7:

Hình ảnh vũ khí nguồn:

Nguyên liệu 1 Trăn Phẩm Thạch.

Hình ảnh kết quả:

Bước 8:

Hình ảnh vũ khí nguồn:

Phôi sử dụng 1 vũ khí ám kim (như hình ảnh kết quả bước 7).

Hình ảnh kết quả:

Bước 9:

Hình vũ khí nguồn:

Phôi sử dụng 2 vũ khí ám kim (như hình ảnh kết quả bước 7).

Hình ảnh kết quả:

Bước 10:

Hình ảnh vũ khí nguồn:

Hình ảnh phôi: vũ khí ám kim thăng 9:

Hình ảnh kết quả:

*Lưu ý:

Khi sử dụng vũ khí nguồn luôn đặt ở ô trên cùng, vũ khí phôi được đặt ở 3 ô hàng dưới, nếu đặt sai vị trí sẽ mất vũ khí nguồn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Thần Việt – Tìm Lại Ký Ức Xưa – Phiên Bản Game Mới Nhất Hiện Nay.