tải võ lâm 2

Trang chủ / Hướng dẫn

LUYỆN HÓA KHÍ LINH

21-09-2023

Chia sẻ

Luyện hóa Khí Linh là bí pháp của Thiên Ngoại dị tộc, ta trải qua bao gian khổ mới đạt được, sau khi luyện hóa sẽ giúp gia tăng uy lực trang bị.

Giới Thiệu:

NPC liên quan:

Thân Công Báo:

 • Vị trí: 187,187 tại Diêu Trì.
 • Chức năng: Đột phá giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Khí Linh Tinh Túy

hình ảnh

 • Nguồn gốc: Đánh bại boss Ma Gia Tứ Tượng có khả năng nhận được.
 • Chức năng: Dùng để đột phá đột giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Khí Linh Tinh Nguyên

hình ảnh

 • Nguồn gốc: Hợp thành tại Xích Tùng Tử.
 • Công thức: 5 Khí Linh Tinh Túy + 10 Tứ Tượng Tinh Hoa.
 • Chức năng: Dùng để đột phá đột giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Khí Linh Tinh Hoa

hình ảnh

 • Nguồn gốc: Hợp thành tại Xích Tùng Tử.
 • Công thức: 5 Khí Linh Tinh Nguyên + 20 Tứ Tượng Tinh Hoa.
 • Chức năng: Dùng để đột phá đột giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Khí Linh Tinh Hồn

hình ảnh

 • Nguồn gốc: Hợp thành tại Xích Tùng Tử.
 • Công thức: 5 Khí Linh Tinh Hoa + 30 Tứ Tượng Tinh Hoa.
 • Chức năng: Dùng để đột phá đột giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Khí Linh Chi Tâm

hình ảnh

 • Nguồn gốc: Hợp thành tại Xích Tùng Tử.
 • Công thức: 5 Khí Linh Tinh Hồn + 40 Tứ Tượng Tinh Hoa.
 • Chức năng: Dùng để đột phá đột giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Lục Trang Tinh Hoa

 • Nguồn gốc: Hợp thành tại Xích Tùng Tử.
 • Công thức: 
  • Lục Trang Tinh Hoa cấp 20: 1 Trang bị Lục cấp 20 + 20 Lục Đạo Tinh Hoa + 1 Hỗn Độn.
  • Lục Trang Tinh Hoa cấp 40: 1 Trang bị Lục cấp 40 + 40 Lục Đạo Tinh Hoa + 1 Khốn Kỳ.
  • Lục Trang Tinh Hoa cấp 60: 1 Trang bị Lục cấp 60 + 60 Lục Đạo Tinh Hoa + 1 Thao Thiết.
  • Lục Trang Tinh Hoa cấp 80: 1 Trang bị Lục cấp 80 + 80 Lục Đạo Tinh Hoa + 1 Đào Cơ.
  • Lục Trang Tinh Hoa cấp 100: 1 Trang bị Lục cấp 100 + 100 Lục Đạo Tinh Hoa + 1 Hỗn Độn + 1 Khốn Kỳ + 1 Thao Thiết + 1 Đào Cơ.
 • Chức năng: Dùng để đột phá đột giới hạn Luyện Hóa Khí Linh.

Luyện Hóa Hứa Khả

 • Nguồn gốc: Mua tại Bát Bảo Các với giá 0.5 Thông Bảo.
 • Chức năng: Giúp tăng số lần luyện hóa Khí Linh.

Bước 1:

Anh hùng mở túi hành trang (F4) chọn mục Khí Linh.

Bước 2:

Nhấn vào hình thái cực tại góc trái bên dưới của trang bị cần tiến hành Luyện Hóa Khí Linh.

Bước 3:

hình ảnh

Đặt trang bị muốn luyện hóa. Chú ý cùng loại với Luyện Hóa Khí Linh.

Bước 4:

Nếu trang bị đem luyện hoá đã được thăng cấp, 1 hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện nhằm bảo vệ trang bị quý của anh hùng.

Nhập số xác nhận luyện hóa để tiến hành.

Bước 5:

Luyện hóa thành công thuộc tính trang bị sẽ được tăng vĩnh viễn.

* Lưu ý:

Mỗi ngày anh hùng có thể luyện hóa miễn phí 10 lần.

Anh hùng có thể sử dụng Luyện Hóa Hứa Khả để tăng số lần luyện hóa, tối đa có thể tăng thêm 20 lần.

Mỗi khi thăng 10 cấp Khí Linh, cần phải đột phá mới có thể tiếp tục thăng cấp Khí Linh.

Mỗi ngày tham gia đánh boss tại Nhân Giới sẽ có xác suất gọi ra Ma Gia Tứ Tượng. Đánh bại bọn họ có thể nhận được Khí Linh Tinh Túy.

Tại Tiên Ma Giới Luyện Hóa Khí Linh chỉ có hiệu lực ở các trang bị đạt luyện hóa cấp 30 trở lên, mỗi khi tăng 10 cấp tỷ lệ hiệu quả sẽ tăng.

Thuộc Tính Luyện Hóa:

Luyện Hóa Vũ Khí:

Cấp Luyện Hóa 10:

 • Sát thương cơ bản +10 điểm
 • Sát thương cơ bản +1%

Cấp Luyện Hóa 20:

 • Sát thương cơ bản +40 điểm
 • Sát thương cơ bản +2%

Cấp Luyện Hóa 30:

 • Sát thương cơ bản +60 điểm
 • Sát thương cơ bản +3%

Cấp Luyện Hóa 40:

 • Sát thương cơ bản +80 điểm
 • Sát thương cơ bản +4%

Cấp Luyện Hóa 50:

 • Sát thương cơ bản +100 điểm
 • Sát thương cơ bản +6%

Cấp Luyện Hóa 60:

 • Sát thương cơ bản +140 điểm
 • Sát thương cơ bản +8%

Luyện Hóa Phi Phong:

 • Cấp 10: Chính xác + 30, giảm sát thương cơ bản gánh chịu 1%.
 • Cấp 20: Chính xác + 120, giảm sát thương cơ bản gánh chịu 2%.
 • Cấp 30: Chính xác + 180, giảm sát thương cơ bản gánh chịu 3%.
 • Cấp 40: Chính xác + 240, giảm sát thương cơ bản gánh chịu 4%.
 • Cấp 50: Chính xác + 300, giảm sát thương cơ bản gánh chịu 6%.
 • Cấp 60: Chính xác + 400, giảm sát thương cơ bản gánh chịu 8%.

Luyện Hóa Nón:

 • Cấp 10: Sinh lực + 30, giảm thương bạo kích 2%.
 • Cấp 20: Sinh lực + 180, giảm thương bạo kích 4%.
 • Cấp 30: Sinh lực + 270, giảm thương bạo kích 6%.
 • Cấp 40: Sinh lực + 360, giảm thương bạo kích 8%.
 • Cấp 50: Sinh lực + 450, giảm thương bạo kích 12%.
 • Cấp 60: Sinh lực + 600, giảm thương bạo kích 15%.

Luyện Hóa Áo:

 • Cấp 10: Phòng ngự + 10, giảm sát thương từ người chơi 1%.
 • Cấp 20: Phòng ngự + 60, giảm sát thương từ người chơi 2%.
 • Cấp 30: Phòng ngự + 90, giảm sát thương từ người chơi 3%.
 • Cấp 40: Phòng ngự + 120, giảm sát thương từ người chơi 4%.
 • Cấp 50: Phòng ngự + 150, giảm sát thương từ người chơi 6%.
 • Cấp 60: Phòng ngự + 210, giảm sát thương từ người chơi 8%.

Luyện Hóa Yêu Đái:

 • Cấp 10: Sinh lực + 20, giảm thương bạo kích Pháp thuật 1%.
 • Cấp 20: Sinh lực + 120, giảm thương bạo kích Pháp thuật 2%.
 • Cấp 30: Sinh lực + 180, giảm thương bạo kích Pháp thuật 3%.
 • Cấp 40: Sinh lực + 240, giảm thương bạo kích Pháp thuật 4%.
 • Cấp 50: Sinh lực + 300, giảm thương bạo kích Pháp thuật 6%.
 • Cấp 60: Sinh lực + 450, giảm thương bạo kích Pháp thuật 8%.

Luyện Hóa Giày:

 • Cấp 10: Né tránh + 60, tốc độ di chuyển + 2%.
 • Cấp 20: Né tránh + 120, tốc độ di chuyển + 4%.
 • Cấp 30: Né tránh + 180, tốc độ di chuyển + 6%.
 • Cấp 40: Né tránh + 240, tốc độ di chuyển + 8%.
 • Cấp 50: Né tránh + 300, tốc độ di chuyển + 12%.
 • Cấp 60 :Né tránh + 420, tốc độ di chuyển + 15%.

Luyện Hóa Thần Ấn:

 • Cấp 10: Xác suất triệt tiêu sát thương 500, giảm thương bạo kích + 2%.
 • Cấp 20: Xác suất triệt tiêu sát thương 1000, giảm thương bạo kích + 4%.
 • Cấp 30: Xác suất triệt tiêu sát thương 1500, giảm thương bạo kích + 6%.
 • Cấp 40: Xác suất triệt tiêu sát thương 2000, giảm thương bạo kích + 8%.
 • Cấp 50: Xác suất triệt tiêu sát thương 2500, giảm thương bạo kích + 12%.
 • Cấp 60: Xác suất triệt tiêu sát thương 3000, giảm thương bạo kích + 15%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Thần Việt – Tìm Lại Ký Ức Xưa – Phiên Bản Game Mới Nhất Hiện Nay.