tải võ lâm 2

Trang chủ / Hướng dẫn

KỸ NĂNG CHUYỂN SINH PHONG THẦN

20-09-2023

Chia sẻ

Giới Thiệu:

Sách chuyển sinh phong thần:

hình ảnh

Sơ cấp-Bách Luyện Đoán Thể

Sơ cấp-Nhất Văn Thiên Ngộ

Sơ cấp-Phong Thần Chi Lực

Nguồn gốc: Rơi ra từ rương thần bí ở vạn tiên trận

hình ảnh

Huyết Chiến Sa Trường

Dĩ Chiến Dưỡng Chiến

Nguồn gốc:

+ Quay số nạp thẻ.

+ Đánh boss Bàn Cổ (Khổn Tiên cung tầng 5 198.212)

hình ảnh

+ Đánh boss Đại Điêu (Bích Du cung tầng 5 200.185)

hình ảnh

+ Đánh boss Dương Tiễn (Trần Đường 219.206)

hình ảnh

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Thần Việt – Tìm Lại Ký Ức Xưa – Phiên Bản Game Mới Nhất Hiện Nay.