tải võ lâm 2

Trang chủ / Sự kiện

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04

31-03-2024

Chia sẻ

Giải Phóng Miền Nam 30/04

Thời gian và đối tượng tham gia

- Thời gian diễn ra: 03h ngày 01/04/2024 - 23h59 30/04/2024

- Đối tượng tham gia: Toàn máy chủ 

    + kinh nghiệm 1.850.000/event (chưa chuyển sinh)

    + kinh nghiệm 150.000/event (đã chuyển sinh)

NPC và vật phẩm liên quan

-NPC bán sự kiện: ĐTG-TàoTháo tại Phong Thần Đài (194.201)

 

 

-Vật phẩm sự kiện: Cờ đỏ sao vàng

- Cách nhận: mua trực tiếp tại NPC ĐTG-TàoTháo tại Phong Thần Đài

- Giá bán: mua bằng tiền đồng 25x/10 cái

- Cách sử dụng: sử dụng event tốn 1 vạn lượng/1 cái

- Có thể gia hạn để được ăn 2 lần tổng 12.000 cái

Phần thưởng và mốc sử dụng

 

STT

TÊN VẬT PHẨM

STT

TÊN VẬT PHẨM

1

Kim Ngọc Tủy

24

Rương Quái Phù

2

Hỏa Ngọc Tủy

25

Vi Quang Quái Phù (Chưa Mài)

3

Thổ Ngọc Tủy

26

Túi Quà Đồ Phổ Phá Quân

4

Băng Ngọc Tủy

27

Tứ Tượng Tinh Hoa

5

Lôi Ngọc Tủy

28

Lục Đạo Tinh Hoa

6

Bạc Thường x100

29

Điểm Danh Vọng Tiên Ma 5 điểm

7

Lễ Bao Phổ Phá Quân Liệt

30

Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết Tiên Ma

8

Tướng Quân Lệnh

31

Đồng Nhân

9

Mảnh Pháp Bảo Tiên ma

32

Lễ Bao Ngọc Tâm

10

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

33

Bột Nội Đơn

11

Mảnh Lục Thủy Tinh

34

Khí Linh Tinh Túy

12

Mảnh Hồng Thủy Tinh

35

Túi Quà Truyền Tống Tứ Tiểu

13

Mảnh Lam Thủy Tinh

36

Xích Viêm toái ngọc

14

Hổng Bảo Thạch

37

Thanh Toái Ngọc

15

Lam Bảo Thạch

38

Mảnh Bá Lạc Tinh Kim

16

Lục Bảo Thạch

39

Tử Hà Phàm Ngọc

17

Hồng Thủy Tinh

40

Xích Viêm Phàm Ngọc

18

Lục Thủy Tinh

41

Thanh Minh Phàm Ngọc

19

Lam Thủy Tinh

42

Tử Hà Lương Ngọc

20

Tử Thủy Tinh

43

Xích Viêm Lương Ngọc

21

Trang Bị Tinh Hồn (Cao)

44

Túi Sơn Thủy Chân Khí

22

Trang Nguyên (Cao Cấp)

45

Túi Bảo Hữu Thanh Lộ

23

Trang Tinh (Cao Cấp)

46

Ngũ Sắc Hồn Chú (ngẫu nhiên)

Mốc sử dụng:

MỐC SỬ DỤNG

PHẦN THƯỞNG

SỐ LƯỢNG

 

 

 

1000

Vi quang quái phù (chưa mài)

2

Trang tinh (cao cấp)

1

trang bị tình hồn (cao)

3

Ngẫu nhiên nhận được

 

Lễ bao ngọc tâm

1

Tinh thái quái phù (chưa mài)

1

Thẻ Kim Dật

3

Nguyệt hoa quái phù (chưa mài)

1

 

 

 

 

2500

Vi quang quái phù (chưa mài)

3

Khí Nguyên (cao cấp)

3

Trang tinh (cao cấp)

3

trang bị tinh hồn (cao)

3

Ngẫu nhiên nhận được

 

Tinh thái quái phù (chưa mài)

1

Lễ bao vũ khí hiếm thế

1

Nguyệt hoa quái phù (chưa mài)

1

Lễ bao ngọc tâm

1

Vi quang quái phù (chưa mài)

5

 

 

 

 

 

5000

Vi quang quái phù (chưa mài)

3

trang bị tinh hồn (cao)

3

rương quái phù

3

Lễ bao ngọc tâm

3

khí tinh (cao cấp)

3

Ngẫu nhiên nhận được

 

Lễ bao ngọc tâm

3

Nguyệt hoa quái phù (chưa mài)

1

Lễ bao vũ khí hiếm thế

2

rương quái phù

5

Tinh thái quái phù (chưa mài)

5

 

 

 

 

5500

Vi quang quái phù (chưa mài)

4

rương quái phù

3

Đồ phổ tiên sủng (khóa)

1

Lễ bao ngọc tâm

3

Ngẫu nhiên nhận được

 

Lễ bao ngọc tâm

3

Rương quái phù

4

Vi quang quái phù (chưa mài)

10

Tinh thái quái phù (chưa mài)

3

Nguyệt hoa quái phù (chưa mài)

1

 

 

 

 

 

6000

Tinh thái quái phù (chưa mài)

1

Lễ Bao Vũ Khí Hiếm Thế

2

Vi quang quái phù

10

Nguyệt hoa quái phù (chưa mài)

1

Túi kinh nghiệm tiên ma 1.500.000 ex (khóa)

50

Ngẫu nhiên nhận được

 

Lễ bao ngọc tâm

3

Tinh thái quái phù (chưa mài)

4

rương quái phù

10

Nguyệt hoa quái phù (chưa mài)

1

Kim ô quái phù (chưa mài)

1

Nguyên Thủy Phục Mệnh Ấn

1

 

 

Phần thưởng đua top tiêu phí sự kiện:

TOP 1:

- 01 Ngũ sắc Hồn Chú cấp 7 (tự chọn) + 01 Ngũ Sắc Thiên Nộ Lục.

- 05 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 1 (tự chọn).

- 01 Nguyên Thủy Phục Mệnh Ấn.

TOP 2:

- 01 Ngũ sắc Hồn Chú cấp 7 (tự chọn) + 01 Ngũ Sắc Thiên Nộ Lục.

- 03 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 1 (tự chọn).

- 1.000 Tín Vật Trụ Vương.

TOP 3:

- 04 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 1 (tự chọn).

- 500 Tín Vật Trụ Vương.

TOP 4-10:

- 02 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 1 (tự chọn).

- 500 Tín Vật Trụ Vương.

*Lưu ý:

+ Thưởng top tháng yêu cầu tiêu phí mua vật phẩm sự kiện tối thiểu top 1: 350.000 tiền đồng; top 2: 200.000 tiền đồng; top 3-10: 150.000 tiền đồng.

+ Để có thể nhận thưởng những tài khoản đua top phải có số điện thoại chính chủ đăng ký tài khoản, BDH chỉ trao thưởng qua số điện thoại / zalo đã đăng ký trên tài khoản.

 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Phong Thần Việt – Tìm Lại Ký Ức Xưa – Phiên Bản Game Mới Nhất Hiện Nay